Raziskava

V novembru in decembru 2019 smo v sodelovanju s petimi slovenskimi osnovnimi šolami opravili testiranje videovadnic TRIMinute in raziskavo med učitelji, ki so videovadnice uporabljali v učnem procesu.

Sodelovalo je več kot 90 učiteljev, ki poučujejo v vseh razredih osnovne šole. Videovadnice so vsaj enkrat na dan uporabljali med poukom v skladu s priporočili in navodili takrat, ko so potrebovali podporo pri določeni dejavnosti oziroma situaciji tekom pouka.

Pred začetkom smo zastavili cilj, da učitelji v 14-dnevnem testnem obdobju po potrebi uporabljajo videovadnice ter podajo mnenje o učinkovitosti izvajanja vaj na gibalne in kognitivne sposobnosti učencev ter lažje izvajanje učnega procesa.

Na koncu testnega obdobja so sodelujoči učitelji izpolnili spletno anketo, z nekaterimi smo se srečali tudi osebno in izvedli poglobljeno analizo uporabe videovadnic, kjer so ti navajali različne koristi tako za učence kot za učitelje  same.

Rezultati spletne ankete so pokazali sledeče navedbe in učinke:

  • vsi sodelujoči učitelji so videovadnice uporabljali nekajkrat  na teden, več kot 80 % jih je uporabljalo vsakodnevno;
  • učitelji so jih uporabljali za popestritev pouka, za sprostitev in razgibavanje, tudi za umirjanje določenih situacij, ki so jih povzročali nemirni učenci, kot uvod v nadaljnje dejavnosti pouka, kot sprostilno aktivnost med samim procesom oz. ob morebitnem nemiru učencev med samim poukom in nenazadnje tudi za »odklop« učitelja, za razgibavanje med dolgotrajnim sedenjem, kjer je prišlo do pomanjkanja koncentracije in pozornosti, kot motivacijo pred začetkom obravnave nove učne snovi, nekateri pa so navedli, da jih je preprosto zanimal odziv učencev …
  • učenci so se na izvajanje vaj s pomočjo videovadnic odzvali presenetljivo dobro, nekateri so bili pri prvem izvajanju negotovi, nato pa jih je pritegnilo in so z veseljem ter osredotočeno sodelovali, izvajali so jih od začetka do konca v popolni zbranosti in osredotočenosti. Vadnice so jim predstavljale trenutek za sprostitev v dolgem učnem procesu, saj so takrat prekinili s »šolskim delom« in se posvetili tovrstnim aktivnostim. Učenci so jih sprejeli zelo pozitivno, so sodelovali, v tišini jim sledili in se trudili, si na koncu vedno zaploskali;
  • za učence je bila uporaba videovadnic učinkovita, ko potrebujejo motivacijo za delo, ko predolgo sedijo, postanejo nemirni in jim zato pade nivo koncentracije, ko začutijo nezbranost, utrujenost in vsi, učiteljica in učenci, potrebujejo aktivni odmor, ko se nekako začuti zasičenost in je potreben rahel odmik od nenehnega hitenja. Odlično so se izkazali pred ocenjevanjem, saj so se učenci umirili in sprostili. Na splošno so se videovadnice za učence izkazale kot najučinkovitejše na več področjih. Sprva kot umik v svet »sam s seboj«, osredotočenost na aktivnost drugačno od »klasične šolske«, s tem pa tudi trenutek za umiritev;
  • za učitelje je bila uporaba videovadnic učinkovita takrat, ko so opazili, da učenci niso več zbrani pri delu in ko so sami potrebovali odmor. Videovadnice so tudi učiteljev pripomoček za umiritev notranjega nemira učencev in tudi njegovega. S pomočjo vaj se lahko prekine učna ura in jo popestrimo z izvedbo nalog s pomočjo videovadnic; delo potem teče tekoče naprej, učenci pa so umirjeni in motivirani za nadaljnje delo;
  • učenci po uporabi videovadnic lahko lažje delajo dalje, koncentracija se poveča, saj so bolj zbrani in motivirani za delo;
  • videovadnice so koristne tako za učence kot tudi za učitelje. Učitelji smo ves čas v vrvežu, zato videovadnice tudi za nas pomenijo umiritev, saj so učenci usmerjeni na izvajanje vaj v tišini (samo glasbena spremljava, ki pa deluje blagodejno na učitelje in učence).

Kako učenci Osnovne šole Martina Konšaka Maribor izvajajo videovadnice?

Učenci z učiteljicama Nino Tomšič in Sabino Grabar so nas povabili na obisk in pokazali, kako izvajajo vaje s pomočjo videovadnic.

Učenci prve triade izvajajo videovadnico 10 za 5.

Učenci tretje triade izvajajo videovadnico Prstopletka.

©2022 TRIMINUTE © 

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
Prešernova ulica 1 | 2000 Maribor | E-pošta: info@forum-media.si | Telefon: 02 250 18 00

A FORUM MEDIA GROUP COMPANY

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account