Vsakodnevna uporaba videovadnic za kratke gibalnokognitivne premore med poukom, ki olajšajo poučevanje in krepijo učne sposobnosti otrok

Ne glede, koliko truda učitelji vložijo v motiviranje otrok za izvajanje dejavnosti, kako dobro se predhodno pripravijo na obravnavo nove učne snovi ali utrjevanje le-te ali z različnimi dejavnostmi pripomorejo k razvoju različnih sposobnosti in spretnosti, se med poukom vedno bolj dogaja, da vse ne gre tako, kot želijo. Zaradi preveč informacij naenkrat učencem vidno pade nivo koncentracije in pozornosti. Med učenci začutijo, da preprosto potrebujejo prekinitev in nekaj minut sproščanja, pri katerem pa je treba paziti, da je vodeno in nato hitro omogoča ponovno nadaljevanje načrtovanih dejavnosti. Tudi pred ocenjevanjem znanja bi napetost pri učencih lahko »rezali z nožem«, učitelji pa se zavedajo, da nesproščen učenec težje suvereno pokazal svoje znanje. Pomanjkanje gibalnih in senzornih izkušenj ter spodbud v zgodnjem otroštvu, pretirana uporaba tehnologij, stresen način življenja, poudarek na storilnosti, pretirana zaščita otrok v razvoju njihove samostojnosti in odgovornosti vplivajo na slabši razvoj različnih sposobnosti, kot so orientacija, koordinacija, fina in groba motorika, ravnotežje – zaradi tega se učenci težje učijo, pri nekaterih pa se pojavi večja verjetnost, da bodo imeli učne težave, razvojne zaostanke in s tem tudi povezane vedenjske in čustvene težave.

Raziskave s področja nevroznanosti dokazujejo jasno povezavo med kognitivnim razvojem in gibanjem, kar pomeni, da otroci potrebujejo priložnosti za gibanje, da se lahko učijo.  Otroci pa se morajo premakniti, da aktivirajo možgane.  Nekaj minut gibanja pospeši učno delo, motivira, spodbuja in vnaša pozitivne občutke, saj se ob gibanju sproščajo hormoni ugodja in zadovoljstva. Tako učenje poteka hitreje, kvalitetnejše in lahkotnejše. Ob gibanju se izboljša fokus, pospeši se kognitivno procesiranje in  povečata se obseg ter kvaliteta pomnjenja. Hkrati pa gibalni odmori omogočajo tudi počitek od akademskih vsebin ob prenasičenosti.

Učinek je toliko večji, kolikor bolj kvalitetne in raznovrstne vaje so izbrane. Naj bi spodbujale taktilni, vestibularni, proprioceptivni, senzorni in motorični sistem, kar je osnova v piramidi učenja. Z vajami lahko spodbujamo dozorevanje omenjenih področij, kar omogoča razvoj višjih miselnih funkcij. Šola sicer ne more nadomeščati zgodnjega razvoja in spodbud staršev ter ožjega okolja, ima pa veliko vlogo pri dozorevanju otrok in omogočanju lahkotnejšega in kvalitetnejša učenja.

Z gibalnimi odmori, ki jih učitelji izvajajo z videovadnicami TRIMinute, je učenje lažje, spodbuja se razvoj učnih spretnosti, aktivirajo se vsi deli možganov, ki so potrebni za optimalno učenje, spodbuja se koncentracija, osredotočenost in aktivno sledenje,  s tem pa se bo zmanjševal nemir, hiperaktivnost, zasanjanost. Zmanjševale se bodo učne in miselne blokade,  s tem bo omogočeno lažje in boljše utrjevanje novo naučenega.

©2022 TRIMINUTE © 

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
Prešernova ulica 1 | 2000 Maribor | E-pošta: info@forum-media.si | Telefon: 02 250 18 00

A FORUM MEDIA GROUP COMPANY

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account